Zwrot zryczałtowanego kosztu przechowywania tuszy dzika w kontenerze chłodniczym


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ASF, cytuję: “Powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 37 zł brutto za odstrzelonego podczas polowania, dostarczonego do punktu lub zakładu, o którym mowa powyżej. Powyższa kwota obejmuje zryczałtowany koszt przechowywania tuszy odstrzelonego dzika w kontenerze chłodniczym”.

Dlatego też proszę aby koło dzierżawicie obwody w strefie ochronnej /żółtej/, zwróciło się do powiatowego lekarza weterynarii o wypłacanie wymienionej wyżej należności.

Z myśliwskim Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Targi leśne "Las i My" w Szepietowie 2016
Next Relacja z ogólnopolskiego Hubertusa w Węgrowie 2016