Rozszerzenie strefy zagrożonej ASF, narada przedstawicieli kół łowieckich powiatu grajewskiego


W związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2016/1900 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, obszar powiatu grajewskiego zostaje objęty strefą zagrożenia chorobą ASF, przez co zostaje wprowadzony zostaje obowiązek badania próbek w kierunku ASF od wszystkich dzików pozyskanych w ramach odstrzału. Wprowadzenie tej decyzji oznacza, że każdy odstrzelony dzik na terenie powiatu grajewskiego musi być umieszczony w chłodni będącej pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. W uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Grajewie, zostaje zwołana narada przedstawicieli kół łowieckich, dzierżawiących obwody łowieckie w powiecie grajewskim na dzień 3 listopada 2016 o godzinie 10.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grajewie przy ul. Konopskiej 64, poświęcona zaistniałej sytuacji. Proszę o przybycie przedstawicieli kół łowieckich na tą naradę.

Darz Bór!
Jerzy Włostowski

Załączniki:
Decyzja wykonawcza nr 2016/1900 Komisji UE w sprawie ASF

zolomza-fi-mapa-asf-20161026

Previous Powszedni żywot jeleni
Next Dzik, dziki z natury