Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy saren w sezonie 2016


Ocena prawidłowości pozyskania sarn rogaczy odstrzelonych w bieżącym roku, przeprowadzona zostanie do dnia 19.11.2016 r. Dlatego też w załączeniu przesyłamy aktualny aktywny arkusz oceny prawidłowości odstrzału z prośbą o wpisane pozyskanych rogaczy i przesłanie /można e-mailem/ do ZO PZŁ w Łomży najpóźniej do dnia 16.11.2016. Również w terminie do 16.11.2016 myśliwi z każdego koła winni złożyć trofea do oceny. Zarząd koła obowiązany jest powiadomić wszystkich kolegów, którzy dokonali odstrzału rogaczy o obowiązku i terminie dostarczenia trofeów do oceny. W przypadku większej ilości wskazanym jest aby trofea zebrała i dostarczyła do ZO PZŁ w Łomży jedna osoba. Ponadto informuję, że arkusz oceny prawidłowości można pobrać ze strony internetowej ZG PZŁ /www.pzlow.pl/ w zakładce pobierz.

Według uzgodnienia z przewodniczącym komisji oceny prawidłowości odstrzału Kol. Stanisławem Purcelem, ocena prawidłowości odstrzału rogaczy zakończona zostanie do dnia 19.11.2016 i w tym dniu od godz. 10.00, pracować będzie komisja oceny prawidłowości, dla tych Kolegów, którzy zechcą przywieźć swoje trofea aby je od ręki ocenić. Wzorem lat ubiegłych prosimy aby trofea rogaczy były oznakowane przez opisanie na czaszce – najlepiej na podniebieniu: nazwisko i imię myśliwego, datę odstrzału, numer obwodu łowieckiego i koło łowieckie, gdzie dokonano odstrzału.

Na podstawie Zarządzenia ZG PZŁ, z 23.09.2003, przypominam, że w obwodach łowieckich, w których planuje się pozyskanie zajęcy, koło winno wykonać corocznie dwukrotną inwentaryzację tego gatunku zwierzyny metodą taksacji pasowej. Taksacje pasowe dotyczące zajęcy, powinny być wykonane wiosną w terminie do 10 marca, natomiast inwentaryzacja jesienna najpóźniej na 2 dni przed planowanym pierwszym polowaniem. Uprzejmie proszę o podanie do ZO PZŁ w Łomży terminu i miejsca zbiórki uczestników taksacji, którą wykonywać będzie koło w bieżącym roku, w taki sposób aby przedstawiciel ZO PZŁ mógł wziąć udział w taksacji. Jednocześnie przypominam, że minimalne zagęszczenie zarówno zajęcy, przy którym można wykonywać polowanie wynosi co najmniej 5 szt na 100 hektarów. Bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad.

Przypominam o konieczności przysłaniu kalendarza polowań zbiorowych koła na sezon 2016/2017 organizowanych w obwodach położonych w okręgu łomżyńskim.

Z myśliwskim Darz Bór!

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Załacznik: Arkusz oceny prawidłowości odstrzału

Previous Szkolenie sygnalistów 2016
Next Za a nawet przeciw