Zwalczanie ASF na terenie okręgu łomżyńskiego PZŁ 2016


W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, wśród świń hodowanych przez rolników, Komisja Europejska ustaliła strefy ochronne /żółte/, dla całych powiatów Łomża i Zambrów. Wiąże się to, z koniecznością badania wszystkich odstrzelonych dzików, w obwodach położonych na terenie tych powiatów. Zgodnie z programem zwalczania ASF, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016, jak i ustaleniami poczynionymi z powiatowymi lekarzami weterynarii, dzik po odstrzeleniu musi być dostarczony do chłodni; wraz z kompletnymi narogami i patrochami oraz próbką krwi pobraną do odpowiedniego naczynia. Ponadto ze względów sanitarnych, dostarczyć należy folię z resztkami krwi, na której to folii powinien być patroszony dzik w obwodzie łowieckim.

Patrochy i narogi jak również folia po patroszeniu winny być zapakowane w szczelne mocne foliowe worki. W oddzielnym woreczku foliowym winny być zapakowane : 1 nerka, śledziona, płuco i krew w naczyniu, pojemniku np. do badania moczu lub innym uzgodnionym z powiatowym lekarzem weterynarii.

Wszystkie te rzeczy tj. kompletne patrochy, kompletne narogi, folia z resztkami farby i próbka krwi muszą być dostarczone do chłodni wraz z tuszą dzika. Niedostarczenie tych rzeczy do chłodni, może być uznane za działanie w kierunku rozprzestrzeniania choroby zakaźnej, co w myśl polskiego prawa jest przestępstwem.

Dzika po dostarczeniu do chłodni należy wpisać do rejestru, wypełnić kartę pochodzenia dzika i zapiąć znacznik na ścięgno Achillesa oczywiście na ścięgno dzika. Dziki z terenu powiatu łomżyńskiego zgłaszamy telefonicznie do Powiatowego Lekarza w Łomży, tel. 86 2163454, a dziki z terenu powiatu zambrowskiego do Powiatowego Lekarza w Zambrowie tel. 86 2712933, bez względu na to, do której chłodni zostały dostarczone.

Uwzględniając fakt, że w kołach łowieckich nie ma odpowiedniej ilości chłodni, a z wielu względów nie należy przerywać pozyskania dzików, poniżej podaję miejsca gdzie można będzie w chłodni przechować dzika, na czas badań na ASF:
Chłodnia będąca w dyspozycji Koła Łowieckiego “Łoś” w Zambrowie, czynna całą dobę, stojąca na posesji myśliwego w miejscowości Pruszki Wielkie 17. Koszt przechowania dzika w tej chłodni na czas badań, wynosi 60 zł brutto. Na wszelki wypadek podaję kontakty do Prezesa KŁ “Łoś” w Zambrowie, Kol. Zbigniewa Gulko: tel. 509 490 521 i e-mail: zbigniew.gulko@onet.pl. Po uzyskaniu wyniku badania nie stwierdzającego ASF, myśliwy odbiera z chłodni tuszę dzika wraz z patrochami i narogami. Rozliczenie i płatność za usługę przechowania tuszy dzika w chłodni, będzie miała miejsce na koniec każdego miesiąca na podstawie faktury płatnej przelewem. Dlatego też proszę podać informacje dotyczące płatnika na adres mailowy: zbigniew.gulko@onet.pl, podając: nazwę koła, siedzibę wraz z adresem oraz nr NIP.
Chłodnia Podlaskiego Przedsiębiorstwa Mięsnego w Białymstoku, przy ulicy Dojnowskiej 61/1, położonej na krańcach miasta Białystok w kierunku na Bobrowniki, czynna całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Do tej chłodni można dostarczyć tuszę dzika na czas badań w kierunku ASF. Można również zdać tam dzika do sprzedaży, gdyż przedsiębiorstwo to również skupuje dziki. Natomiast tusza dzika dostarczona na czas badań, w wyniku nie stwierdzenia ASF będzie zwrócone myśliwemu, który zabiera ją na użytek własny. Tusza ta będzie zbadana na obecność włośni i obielona. W takim wypadku odpłatność wyniesie 123 zł brutto. Płaci gotówką osoba odbierająca tuszę dzika. Na dowód opłaty otrzymuje fakturę lub inny dokument według potrzeby. Na wszelki wypadek podaję kontakt tel. 663 029 220, do Kol. Konończuka, który zawiaduje tą chłodnią.

W najbliższym czasie udostępnione będą inne chłodnie, gdzie można będzie przechować tusze dzików na czas badań ASF:
– Chłodnia Nadleśnictwa Łomża, przy leśniczówce położonej w miejscowości Elżbiecin przy byłej bażantarni.
– Chłodnia Nadleśnictwa Łomża położona w rejonie byłego poligonu, przy leśniczówce oznaczonej adresem: Czerwony Bór 70.
– Chłodnia będąca własnością WKŁ 181 Wesoła, położona w miejscowości Poryte Jabłoń.
– Chłodnia będąca własnością Koła Łowieckiego “Słonka” w Rutkach, położona pod adresem Rutki Kossaki ul. Spokojna 21.

O możliwości dostarczania dzików do tych czterech chłodni, powiadamiał będę po ich odbieraniu przez powiatowych lekarzy weterynarii i załatwieniu innych formalności. Natomiast, jeżeli macie Koledzy informacje o istniejących innych chłodniach lub zamiarze zakupu chłodni dla Waszego Koła, to będę wdzięczny za poinformowanie mnie, gdyż należy w najbliższym czasie doprowadzić do takiego stanu, aby umożliwić przechowania na czas badań w kierunku ASF, wszystkich dzików pozyskanych w kołach łowieckich. Jest to sprawa bardzo ważna z powodu umożliwienia ciągłego pozyskiwania dzików, jako wektora mogącego przenosić ASF.

Stwierdzenie ASF niesie za sobą restrykcje nadane Rozporządzeniami Wojewody Podlaskiego z dnia 12.08.2016, w sprawie zwalczania ASF. Restrykcje te wyrażają się zakazem organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierzyny w promieniu 10 kilometrów od miejscowości:
– Zbrzeźnica tj. na terenie położonym w powiecie zambrowskim,
– Modusy Stok tj. na terenie położonym w powiatach zambrowskim i wysokomazowieckim,
– Truskolasy Niwsko tj. na terenie położonym w powiecie wysokomazowieckim,
– oraz w promieniu 15 kilometrów od miejscowości Rębiszewo Studzianki tj. na terenie położonym w powiatach łomżyńskim, zambrowskim i wysokomazowieckim.
Zakaz organizowania polowań i odłowów zwierzyny obowiązuje do odwołania, o czym wszystkie koła zostaną powiadomione.

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Galeria zdjęć ze spotkania w sprawie asf z przedstawicielami weterynarii

Previous Rekrutacja na podyplomowe studia "Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt" w Olsztynie
Next Wyniki Mistrzostw Okręgu PZŁ Łomża 2016