Co dalej po zdaniu egzaminów na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania?


1) Robimy u fotografa 4 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 2,5 cm, które przeznaczone będą do pozwolenia na broń oraz dwa zdjęcia do legitymacji PZŁ w wymiarach 3,5 x 4,5 – głowa na wprost tak by widoczne było oboje uszu.

2) Odbieramy z sądu zaświadczenie o niekaralności w sądzie rejonowym, koszt 50 zł).

3) Przychodzimy ze zdjęciami i zaświadczeniem o niekaralności do Zarządu Okręgowego PZŁ, opłacamy wpisowe i składkę członkowską za pierwszy rok w sumie 1315 zł, wypełniamy na miejscu wymagane przez PZŁ dokumenty. Po przyjęciu w poczet członków PZŁ otrzymujemy: zaświadczenie o przynależności do PZŁ, zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, druk wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz legitymację członkowską PZŁ.

4) Jeśli kandydat nie posiada zaświadczenia o badaniach lekarskich, w biurze ZO PZŁ uzyska informację gdzie będzie mógł je wykonać.

5) Wpłacamy 242 zł na konto Urzędu Miasta Departament Finansów Miasta Białystok za wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na broń. Bank: PEKAO S.A., konto: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, koniecznie zatrzymujemy dla siebie dowód wpłaty. Wypełniamy prawidłowo wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji o pozwolenie na broń.

6) Z dokumentami: 2 Zaświadczenia lekarskie, 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 2,5 cm, zaświadczenie o przynależności do PZŁ, zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, dowód wpłaty za wydanie decyzji administracyjnej udajemy się osobiście do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na ulicy Bema 4, pokój nr 3, lub wysyłamy pocztą – listem poleconym. Interesanci przyjmowani są we: wtorki w godzinach 8:00 – 13:00, środy w godzinach 8:00 – 17:00, czwartki w godzinach 8:00 – 13:00. Telefon: (085) 670 23 17.

Darz Bór!
Jerzy Włostowski

Previous Relacja z Konkursu Sygnalistów Myśliwskich "Echo Puszczy Augustowskiej" 2016
Next Zaproszenie ZO PZŁ w Ostrołęce na zawody strzeleckie o Puchar Prezesa "Kefal" 2016