Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich


Polski Związek Łowiecki wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubra oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizują na terenie kraju, Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich współpracujących ze szkołami. Warsztaty te organizowane są w ramach projektu: “O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” i są dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym celem organizowanych warsztatów jest przekazanie nauczycielom i przedstawicielom kół łowieckich, wiedzy z zakresu bioróżnorodności oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztaty te odbywać się będą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40:
– w dniu 21 maja /sobota/ 2016 od godziny 9.00, dla nauczycieli przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV – VI oraz dla przedstawicieli kół łowieckich, którzy z tymi nauczycielami będą współpracować,
– w dniu 22 maja /niedziela/ 2016 od godziny 9.00 dla nauczycieli biologii i przyrody w szkołach ponadpodstawowych (np. w gimnazjach) oraz dla przedstawicieli kół łowieckich, którzy z tymi szkołami będą współpracować.

Ponadto w warsztatach mogą wziąć udział członkowie i pracownicy Polskiego Związku Łowieckiego, zaangażowani w edukację ekologiczną w ramach współpracy ze szkołami. Wskazanym jest, aby w każdym z dwóch dni warsztatów udział wzięły inne osoby, w zależności od typu szkoły (podstawowa czy ponadpodstawowa), w tym również inni myśliwi, którzy prowadzić będą współpracę z tymi szkołami. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe dla uczestników są nieodpłatne. Koszty dojazdu pokrywają koła łowieckie. W trakcie warsztatów czynny będzie nieodpłatnie Catering (przewiduje się dwie przerwy kawowe i jedną przerwę obiadową).

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łomży, uchwałą z dnia 10 maja 2016 zobowiązuje wszystkie koła łowieckie dzierżawiące obwody w okręgu łomżyńskim, do zgłoszenia na Warsztaty conajmniej jednego nauczyciela i jednego członka Waszego Koła, którzy wezmą udział w Warsztatach i prowadzić będą w przyszłości współpracę ze szkołami.

W związku z tym prosimy o zgłoszenie do ZO PZŁ w Łomży, najpóźniej do 18 maja /środa/ osób, które z ramienia Waszego Koła wezmą udział w Warsztatach. Sprawę tę należy potraktować priorytetowo, gdyż stanowić ona będzie o przyszłości naszego Zrzeszenia.

Z myśliwskim Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Zaproszenie na zawody strzeleckie o Puchar Wiosny 2016
Next Szkolenie okręgowych rzeczników prasowych PZŁ w Warszawie 2016