Konferencja “Zarządzanie populacjami zwierząt” – relacja


5 kwietnia 2016 roku w Warszawie w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą „Zarządzanie populacjami zwierząt”. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

Metody zarządzania populacją w celu kontroli jej struktury i tempa wzrostu.
Wanda Olech, Agnieszka Suchecka

Dynamika liczebności, jej wpływ na środowisko bytowania, a konieczność zarządzania populacją łosia Acles acles w Polsce.
Piotr Wawrzyniak

Zarządzanie populacją dzika Sus strofa w Polsce.
Bartłomiej Popczyk

Zarządzanie populacją wilka Canis lapus w Polsce.
Henryk Okarma

Zarządzanie populacją bobra europejskiego Castor fiber.
Zygmunt Giżejewski, Jan Goździewski

Zarządzanie populacją żubra Bison bonasus.
Kajetan Perzanowski

Współczesne zagrożenia epizootyczne w populacjach zwierząt dzikich.
Krzysztof Śmietanka

Obecna sytuacja zajęcy i kuropatw oraz zarządzanie ich populacjami.
Marek Panek

Prawne i praktyczne instrumenty zarządzania populacjami zwierzyny grubej w lasach.
Jan Błaszczyk. Bogdan Balik

Zmiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na populację zwierząt.
Kazimierz Sporek, Monika Sporek

Większość gatunków ssaków wymaga zarządzania populacjami w ich naturalnym środowisku. Populacje jednych gatunków są niewielkie i prowadzone są prace nad ich restytucją i reintrodukcją, są też takie gatunki, których populacje stale zwiększają swoją liczebność i muszą być kontrolowane. Na konferencji powyższy problem analizowano zarówno od strony teoretycznej i praktycznej, na przykładach ssaków występujących w Polsce. Zarządzanie populacjami zwierzyny a w szczególności w odniesieniu do zwierzyny grubej jest niezbędne ze względu na narastające problemy gospodarcze i społeczne. Poprzez próbę zrównoważenia potrzeb przyrody z potrzebami człowieka ludzie zaczęli przekształcać środowisko naturalne. Czego skutkiem jest to, że niektóre gatunki znacznie zwiększają swoją liczebność z kolei inne wyginęły lub znajdują się na granicy wyginięcia. Działalność człowieka może na wiele sposobów zaburzać ekosystemy i wchodzące ich skład biocenozy. Na przestrzeni wieków rolnictwo doprowadziło do wielkiego zubożenia ogromnych dziś obszarów zagospodarowanych. Dynamiczna równowaga między florą i fauną została zaburzona. Konsekwencją tych zmian jest stan ciągłego zagrożenia upraw ze strony fitofagów i gatunków łownych. Działania zwiększające rentowność rolnictwa powodują wiele zmian jednak nie uwzględniają najistotniejszego elementu – ochrony środowiska jako pośredniego czynnika – który decyduje o zdrowiu i bezpieczeństwie konsumentów – ludzi.

Bardzo ciekawe materiały pokonferencyjne dostępne są do pobrania pod adresem: http://pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=890&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=2075370117

Katarzyna Dera

Galeria zdjęć z konferencji “Zarządzanie populacjami zwierząt”

Previous Wręczenie nagród w konkursie "Lisek Chytrusek"
Next Konkurs na najlepszego lisiarza 2015/2016 w Łomżyńskim Okręgu PZŁ