Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków w sezonie 2015/2016


Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków, za sezon 2015/2016, odbędzie się w dniu 19.03.2016 o godz. 12.00 w siedzibie ZO PZŁ w Łomży. Arkusze ocen (wzór w formacie pdf, wzór w formacie doc), oraz odpowiednio spreparowane i oznakowane, trofea pozyskanych jeleni, prosimy składać do ZO PZŁ w terminie do 17.03.2016. Trofea, można będzie dostarczyć w dniu 19.03.2016 bezpośrednio przed oceną.

Zarządy Kół obowiązane są, do powiadomienia wszystkich Kolegów, którzy dokonali odstrzału byków, o obowiązku dostarczenia trofeów do oceny w wyznaczonym wyżej terminie. Sprawniej będzie jeśli trofea byków pozyskanych w Kole, zbierze i dostarczy do oceny jedna osoba. Zgodnie z wymogiem postawionym przez komisję oceny, trofea winny być oznakowane przez opisanie ich na kości podniebieniowej z podaniem:
– imienia i nazwiska myśliwego,
– numeru obwodu łowieckiego,
– nazwy koła łowieckiego,
– daty odstrzału i ciężaru tuszy.

Komisja nie będzie oceniała trofeów niewłaściwie oznakowanych, lub opisanych na dołączonych kartkach.

Z myśliwskim Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Podsumowanie sezonu 2015 w K.Ł. "Łoś" Zambrów
Next Sprawdzian wiedzy - pytania egzaminacyjne z części pisemnej testu na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie do wykonywania polowania