Zbiorówka z ambon


Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród kolegi Mariana Podleckiego, w dniu 8 stycznia odbyło się polowanie zbiorowe metodą szwedzką. Zaproszeni na polowanie byli członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej oraz osoby pracujące w Komisji Kultury łomżyńskiej ORŁ, której przewodniczącym jest kol. Podlecki.

W związku z tym, że było to polowanie szkoleniowe, a miało na celu również realizację planu pozyskania, zostało ono otwarte przez Kol. M. Podleckiego, który przypomniał podstawowe zasady polowania a także konieczność przestrzegania łowieckiej tradycji. Stąd uczestnicy polowania zostali powitani sygnałem myśliwskim znakomicie zagranym przez Kol. Mateusza Niedźwiedzkiego – stażystę w nadleśnictwie Rajgród. Polowanie prowadził Kol. Mariusz Marcinkiewicz, który zapoznał uczestników z ciekawymi dla uczestniczących po raz pierwszy, zasadami polowania zbiorowego z ambon i wynikającymi z tego zasadami bezpieczeństwa. Polowano w dwóch pędzeniach gdzie odstrzelono: jelenia byka, łanię, kozę i dwa koźlaki. Królem polowania został kol. Kamil Mądrzak, wicekrólem Wojciech Tylman natomiast królem tych co nie trafiają Waldemar Surawski. Warto tu dodać, że emocji było dużo, a to za sprawą szczególnie kol. Urszuli Sokólskiej i Mariusza Dejneka, którzy tego dnia pozyskali pierwsze swoje sarny, a tym samym pierwsze sztuki zwierzyny grubej. Kolega Jerzy Włostowski za zgodą Prezesa ORŁ kol. Mieczysława Kaczyńskiego pasował ich na Rycerzy Św. Huberta. Polowanie zakończyło się pokotem, warto tu dodać, że perfekcyjnie odegrano stosowne sygnały i po wzajemnych podziękowaniach, lekko wychłodzeni myśliwi spożyli gorący posiłek. Na zakończenie w imieniu uczestników, za polowanie a szczególnie ciekawe szkolenie serdecznie podziękował Prezes ORŁ kol. Mieczysław Kaczyński.

Ja też tam byłem i również serdecznie dziękuję gospodarzom Nadleśnictwa Rajgród, za przyjęcie i ciepłe potraktowanie gości na polowaniu. Niech leśnikom z Nadleśnictwa Rajgród Bór Darzy a Św. Hubert obdarza ich medalowymi łaskami.

Darz Bór!
Jerzy Włostowski

Galeria zdjęć z polowania

Previous Kolizje drogowe z udziałem łosi
Next Konkurs "Myśliwi w sieci" 2015/2016