Kolizje drogowe z udziałem łosi


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży, realizując prośbę zawartą w piśmie Ministra Środowiska, z dnia 17 grudnia 2015 roku, znak DLP-VIII.0231.1.2015, uprzejmie prosi o przekazywanie nam bieżących informacji o kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem łosi, na terenie dzierżawionych przez Wasze Koło obwodów łowieckich w okręgu łomżyńskim. Dane te, potrzebne są do podjęcia decyzji przez Ministra Środowiska, w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w zakresie zniesienia moratorium na odstrzał łosi. Proszę jednocześnie aby dane te przesyłane były e-mailami lub w formie pisemnej, gdyż zgodnie z prośbą Ministra Środowiska muszą być udokumentowane.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Życzenia Noworoczne 2016
Next Zbiorówka z ambon