Wycena rogaczy 2015


Od pięciu lat, zdecydowanie wzrosła jakość trofeów pozyskiwanych w naszym okręgu. Co wyraźnie widać na przykładzie parostków rogaczy. Corocznie jest około dziesięciu trofeów, które w wyniku wyceny otrzymują punktacje kwalifikujące je do medali. Powoduje to konieczność wyceny medalowej tych trofeów. Wyceny (nie mylić z oceną prawidłowości pozyskania) dokonuje się komisyjnie, co roku po przedstawieniu przez myśliwych trofeów do oceny prawidłowości pozyskania.

Parostki wyceniane są zgodnie z formułą CIC (Międzynarodowej Rady Łowieckiej i Ochrony Zwierzyny), w której Komisja Trofeów i Wystaw, złożona z delegatów trzynastu krajów europejskich na zebraniu w Pradze w roku 1937, ustaliła formuły wyceny, uznawane od tej pory jako międzynarodowe i obowiązujące w krajach członkowskich wymienionej wyżej Międzynarodowej Rady Łowieckiej. W odniesieniu do parostków rogaczy przyjęto formułę Wilhelma Begiera – niemieckiego leśnika, który zasady wyceny parostków opracował już w roku 1927.

Tegoroczną wycenę parostków rogaczy saren przeprowadziła komisja w składzie: Janusz Pamulski, Krzysztof Pytasz, Jerzy Włostowski. A oto nazwiska Kolegów, którzy w roku 2015 pozyskali na terenie okręgu łomżyńskiego, medalowe parostki wycenione na złoty medal, z podaną punktacją:
– Rafał Prydel – 160,70 pkt. CIC
– Bogdan Łepkowski – 150,35 pkt. CIC
– Wojciech Michałowski – 136,35 pkt. CIC,

srebrne medale uzyskały parostki pozyskane przez Kolegów:
– Rafała Prydela – 125,77 pkt. CIC
– Michała Długozimy – 123,00 pkt. CIC
– Waldemara Markowskiego – 121,95 pkt. CIC
– Edwarda Gołaszewskiego – 120,65 pkt. CIC
– Waldemara Osipińskiego – 118,20 pkt. CIC
– Ryszarda Radwańskiego – 115,02 pkt. CIC,

brązowymi medalami za parostki cieszyć się będą Koledzy:
– Tadeusz Wiśniewski – 113,12 pkt. CIC
– Cezary Proniewicz – 111,75 pkt. CIC
– Wiesław Wasilewski – 106,10 pkt. CIC
– Zbigniew Stypułkowski – 105,02 pkt. CIC.

Więcej informacji o medalowych trofeach można znaleźć na naszej stronie pod adresem: http://www.lomza.pzlow.pl/medalowe-trofea/

Wycena trofeów kwalifikujących się do złotego medalu, raz na pięć lat jest weryfikowana przez przedstawicieli Międzynarodowej Komisji Trofeów i Wystaw CIC. Po tej weryfikacji, do katalogu trofeów wpisywane są nazwiska myśliwych, którzy mieli szczęście pozyskać medalowe trofea, podając punktację przez nie uzyskaną. Katalog polskich trofeów łowieckich, aktualizowany jest również co pięć lat i zawiera kilka tysięcy nazwisk myśliwych, nie tylko polaków, którzy na terenie naszego kraju pozyskali medalowe trofea, następujących gatunków zwierzyny:
– Łosia (Alces alces)
– Jelenia szlachetnego (Cereus elaphus)
– Jelenia sika (Cereus nippon)
– Daniela (Dama dama)
– Sarny europejskiej (Capreolus capreolus)
– Żubra (Bison bonansus)
– Muflona (Ovis musimon)
– Dzika (Sus strofa)
– Niedźwiedzia (Ursus actors)
– Wilka (Canis lulus)
– Rysia (Lynx lynx)
– Żbika (Felis silvestris)

Ze swej strony serdecznie gratuluję Kolegom medalowych rogaczy w roku 2015 i życzę aby następne sezony łowieckie nie były gorsze. Koleżankom i Kolegom, którzy nie zaistnieli w Katalogu Trofeów, życzę równie pięknych i wysoko punktowanych trofeów.

Niech Wam Bór Darzy
Jerzy Włostowski

GALERIA ZDJĘĆ Z WYCENY PAROSTKÓW ROGACZY

Previous Sprawdzian wiedzy - okresy polowań
Next Zaproszenie na Hubertowską Mszę Świętą i Myśliwską Szopkę Bożonarodzeniową