Sprawdzian wiedzy – okresy polowań


Okresy polowań

Uwagi do testu

Niektóre gatunki zwierzyny mają przypisane różne okresy ochronne w zależności od płci (np.: jeleń szlachetny), wieku (np.: dzik), miejsca wykonywania polowania (np.: gęś zbożowa) lub innych okoliczności (np.: lis). Powyższe aspekty zostały uwzględnione w ten sposób, że zamiast jednego ogólnego pytania mamy kilka bardziej szczegółowych. Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy.

Darz Bór!
Mariusz Dejneka

Previous Motyliczka mięśniowa
Next Wycena rogaczy 2015