Posiedzenie Wigilijne ORŁ i spotkanie opłatkowe


Posiedzenie ORŁ w dniu 21.12.2015 r. poświęcone było głównie ochronie łowisk i zwalczaniu kłusownictwa. Dlatego też w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: policji i Lasów Państwowych. Tym razem zabrakło przedstawiciela Państwowej Straży Łowieckiej.

Kol. J. Włostowski przedstawił liczby zawarte w sprawozdaniach kół łowieckich, dotyczące kłusownictwa i zwierząt zagryzionych przez psy, dane te dotyczą 82 obwodów łowieckich:
– zwierzyna lub jej szczątki znalezione w urządzeniach kłusowniczych:
– łosie – 1
– jelenie – 1
– dziki – 7
– sarny – 40
– zające – 38
– lisy – 14.
– przypadki kłusownictwa z bronią – sprawca nieznany – 29
– liczba ujętych kłusowników z bronią – 2
– liczba spraw o kłusownictwo przekazanych organom ścigania – 4
– liczba kłusujących chartów lub ich mieszańców – 83
– liczba zdziczałych bezpańskich psów w obwodach – 1458
– liczba psów puszczanych samopas przez miejscową ludność – 3320
– stwierdzone przypadki pogryzień ludzi przez psy – 99
– liczba kłusujących kotów w obwodzie – 2452.

Szacunkowe liczby zwierząt zagryzionych przez psy:
– bydło domowe – 1,
– owce – 2,
– jelenie – 5
– sarny – 132
– dziki – 21
– zające – 746.

W trakcie posiedzenie ORŁ pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Zrzeszenia dla okręgu łomżyńskiego na rok 2016.

Ponadto Rada przyjęła:
– ramowy terminarz posiedzeń ORŁ na rok 2016,
– informacje o pracy komisji problemowych w roku 2015 i plany pracy na rok 2016,
– ramowy plan pracy ZO PZŁ na rok 2016.

Informacje o działalności od ostatniego posiedzenia ORŁ złożyli:
– Członek Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Mieczysław Kaczyński omówił prace NRŁ,
– Łowczy Okręgowy – Jerzy Włostowski przedstawił działania ZO PZŁ.

Na wniosek Kol. J. Włostowskiego, Rada powołała Kol. Piotra Choińskiego na członka ZO PZŁ w Łomży.

Bezpośrednio po posiedzeniu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym oprócz członków ORŁ i innych organów PZŁ, udział wzięli zaproszeni goście. Rozpoczęło się ono modlitwą, prowadzoną przez Kapelana Myśliwych Ks. Mirosława Orłowskiego i odśpiewaniem kolęd. W trakcie spotkania wręczone zostały odznaczenia łowieckie, w tym dwa najwyższe jakim jest ZŁOM, które otrzymali Koledzy: Franciszek Długozima i Stanisław Purcel. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia.

Spotkanie zakończyło się wieczerzą wigilijną.

Jerzy Włostowski

Galeria zdjęć z posiedzenia ORŁ i spotkania opłatkowego.

Previous Polowanie Wigilijne w K.Ł. "Wicher" Grabowo
Next Hubertowska Msza Święta i Myśliwska Szopka Bożonarodzeniowa Anno Domini 2015