Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy 2015


W dniach od 19 do 21 listopada 2015 roku Komisja Oceny Prawidłowości Pozyskania Samców Zwierzyny Płowej, powołana przez ORŁ w Łomży, dokonała oceny pozyskanych rogaczy w trwającym sezonie 2015/2016. Ocena prowadzona była w siedzibie ZO PZŁ w Łomży. Do oceny przedstawiono pozyskane przez myśliwych kół łomżyńskich i zamiejscowych (dzierżawiących obwody w okręgu łomżyńskim) rogacze w ilości razem 654 szt. W czasie oceny komisja dokonywała ważenia każdego trofeum oraz oceniała jego formę w stosunku do aktualnych kryteriów odstrzału.

Dostarczone do oceny rogacze komisja oceniła następująco:
– 4 sztuki jako odstrzał naganny (2 punkty czerwone),
– 13 sztuk jako odstrzał nieprawidłowy (1 punkt czerwony),
– pozostałe 637 sztuki jako odstrzał prawidłowy (punkt zielony).

Według dokonanej oceny w I klasie wieku pozyskano 217 rogaczy oraz 437 rogaczy w II klasie,w tym:
– guzikarze 7 sztuk,
– szydlarze 90 sztuk,
– myłkusy 51 sztuk,
– pozostałe formy prawidłowe odbiegające masą poroża od masy granicznej ustalonej dla naszego regionu oraz rogacze łowne.

W bieżącym sezonie pozyskano kilka medalowych rogaczy oraz dużo bardzo “ciekawych” pod względem formy, odbiegających od wymaganego wzorca (szydlarze i myłkusy).

Przewodniczący Komisji Oceny Prawidłowości Pozyskania Samców Zwierzyny Płowej
Stanisław Purcel

GALERIA ZDJĘĆ Z OCENY PRAWIDŁOWOŚCI POZYSKANIA PAROSTKÓW ROGACZY

Previous Polowanie Wigilijne 2015 w K.Ł. "Czajka" Jedwabne
Next Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia