Hubertowska Msza Święta i Myśliwska Szopka Bożonarodzeniowa Anno Domini 2015


W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2015, w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli została odprawiona Hubertowska Msza Święta.

Punktualnie o godzinie 12:00 ksiądz proboszcz tutejszej parafii Andrzej Popielski przywitał myśliwskie poczty sztandarowe zgromadzone przy wejściu do świątyni i w towarzystwie dźwięków utworu muzycznego Reinholda Stiefa “Msza Hubertowska” granego na instrumentach dętych przez zespół muzyki myśliwskiej pod dyrekcją Waldemara Borusiewicza poprowadził je do ołtarza. Okręg łomżyński reprezentowały koła: “Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” z Łomży, “Sokół” z Łomży, “Jeleń” z Zambrowa i “Sarna” z Wizny. W trakcie mszy świętej “Modlitwę Wiernych” w imieniu myśliwych odczytał kol. Mariusz Dejneka. Ksiądz Mirosław Orłowski będący Kapelanem Łomżyńskich Myśliwych odebrał z rąk myśliwych przyniesione dary w postaci kosza kwiatów i bażantów. O wyjątkowości samej mszy świętej świadczy fakt jej koncelebracji przez czterech księży: Mirosława Orłowskiego, Walentego Gumowskiego emerytowanego proboszcza z Kołak Kościelnych, Witalisa Łapińskiego emerytowanego proboszcza z Turośli, i Kamila Paź wikariusza z parafii św. Andrzeja Boboli. W asyście liturgicznej pomagał również kleryk Wyższego Seminarium Duchownego z Łomży Marek Muzyk, który rozpoczął swój staż w kole myśliwskim. W swoich rozważaniach ksiądz Mirosław Orłowski skupiał się na przybliżeniu parafianom nie związanym z łowiectwem, działalności myśliwych na rzecz ochrony zwierząt. Podczas mszy wielokrotnie można było usłyszeć orkiestrę dętą, która swoim występami niewątpliwie uświetniała tą wspaniałą uroczystość. Na koniec zabrał głos ksiądz proboszcz Andrzej Popielski dziękując myśliwym za przybycie, pomoc w organizacji myśliwskiej szopki bożonarodzeniowej, zapewniając o swojej gotowości do współpracy w przyszłym roku. Ostatnim mówcą był Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Mieczysław Kaczyński, który ponownie przybliżył słuchaczom ideę współczesnego łowiectwa i podziękował księdzu proboszczowi za “gościnę” udzieloną myśliwym. Po mszy zrobiono pamiątkowe wspólne zdjęcia i udano się na poczęstunek zorganizowany dla myśliwych przez księdza proboszcza.

Na osobną uwagę zasługuje zaprezentowana po raz pierwszy w Łomży myśliwska szopka bożonarodzeniowa. Ideę wystawienia takiej szopki zgłosił kol. Mariusz Dejneka podczas obrad Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa i szybko uzyskała ona akceptację wszystkich członków komisji. Celem jej było pokazanie prawdziwego oblicza myśliwych kultywujących dawne tradycje łowieckie i dobrych gospodarzy w swoich łowiskach. Wielką pomocą już na samym początku wykazał się ksiądz kapelan Mirosław Orłowski szybko znajdując łomżyński kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli i księdza Andrzeja Popielskiego gotowego podjąć się tego wyzwania. Dużym problemem okazał się brak czasu na spreparowanie odpowiednich trofeów, ale kol. Jerzy Włostowski dzięki swoim szerokim znajomościom i dobrym relacjom szybko zorganizował potrzebne eksponaty. W tym miejscu należą się podziękowania dla kolegów: Mariana Podleckiego, Zdzisława Truszkowskiego, Henryka Ptasznika i Jerzego Włostowskiego. Transportem trofeów zajęli się: Ula Sokólska i Mariusz Dejneka. Podziękowania za pomoc w aranżacji szopki należą się koledze Stanisławowi Purcelowi. Pomocą w transporcie drzewek do kościoła służył kolega Waldemar Górski. W wielokrotnych spotkaniach organizacyjnych z księdzem Andrzejem Popielskim brali udział koledzy Jerzy Włostowski i Mariusz Dejneka. Wydarzenie zostało medialnie nagłośnione dzięki staraniom księdza Andrzej Popielskiego na portalach: mylomza.pl, 4lomza.pl, bialystok.tvp.pl, wyborcza.pl i tvitv.pl. Wywiadów dla lokalnego radia i telewizji udzielał kolega Jerzy Włostowski. Efekt końcowy w postaci myśliwskiej szopki bożonarodzeniowej prezentującej rodzime gatunki zwierząt można podziwiać na zdjęciach w poniższej galerii.

Sądząc po frekwencji i reakcjach parafian pomysły Hubertowskiej mszy świętej i myśliwskiej szopki bożonarodzeniowej wydają się być trafione i godne kontynuacji.

Darz Bór!
Mariusz Dejneka

Galeria zdjęć z Mszy Hubertowskiej w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Łomży

Previous Posiedzenie Wigilijne ORŁ i spotkanie opłatkowe
Next Życzenia Noworoczne 2016