Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy 2015


Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy saren pozyskanych w roku 2015 zostanie przeprowadzona do dnia 2015-11-21. Wypełniony arkusz oceny prawidłowości odstrzału należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: zo.lomza@pzlow.pl lub osobiście do siedziby ZO PZŁ w Łomży do dnia 2015-11-18. Do tego terminu należy również dostarczyć trofea do oceny.

W dniu 2015-11-21 od godziny 10:00 Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej pod przewodnictwem Stanisława Purcela będzie dostępna dla tych kolegów, którzy zechcą przywieźć swoje trofea aby je od ręki ocenić.

Wzorem lat ubiegłych prosimy aby trofea rogaczy były oznakowane przez opisanie na czaszce (najlepiej na podniebieniu): nazwisko i imię myśliwego, data odstrzału, numer obwodu łowieckiego, koło łowieckie, gdzie dokonano odstrzału.

Załącznik

Arkusz oceny prawidłowości odstrzału w formacie .doc do pobrania

Previous Szkolenie sygnalistów 2015
Next Polowanie Hubertowskie w K.Ł. "Czajka" Jedwabne 2015