Hubertus w K.Ł. “Jarząbek” Szepietowo 2015


W dniu 8 listopada członkowie Koła Łowieckiego Jarząbek w Szepietowie wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w obchodach dnia św. Huberta. Z tej okazji w miejscowości Wojny Krupy w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Królowej Świata została odprawiona uroczysta msza święta Herbertowska koncelebrowana przez duszpasterza łomżyńskich myśliwych ks. Kanonika Mirosława Orłowskiego i miejscowego proboszcza. W uroczystości udział wziął poczet sztandarowy Koła Łowieckiego Jarząbek, Zarząd Koła oraz władze Okręgowej Rady Łowieckiej w osobach: Łowczego okręgowego Jerzego Włostowskiego oraz członków Okręgowej Rady Łowieckiej w osobach: Wiesława Stanisławskiego i Lecha Wojno. Dodatkową atrakcją uroczystości był udział w niej orkiestry myśliwskiej, która zaprezentowała szereg utworów myśliwskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka Pan Sylwester Kowalczuk, Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński. Całość uroczystości zorganizował Zarząd Koła w osobach: Prezesa Jana Stanisława Piętki, Łowczego Waldemara Turkowskiego, Vice Prezesa Adama Stanisławskiego, Skarbnika Zbigniewa Średnickiego oraz Vice Łowczego Jacka Pawlukowca. Tego rodzaju okolicznościowe msze organizowane są w Kole Łowieckim Jarząbek od kilku lata i co roku w innej parafii mieszczącej się na terenie jednego z trzech dzierżawionych obwodów. Jest to pewnego rodzaju promocja łowiectwa a szerzej mówiąc promocja kultury i tradycji łowieckiej wśród miejscowego społeczeństwa. Dzięki takim uroczystością otwieramy się na zewnątrz i kreujemy pozytywny wizerunek polskiego łowiectwa. Po uroczystej mszy myśliwi wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w tradycyjnej biesiadzie myśliwskiej.

Darz Bór!
Adam Stanisławski

Galeria zdjęć z Hubertusa

Previous Hubertus w K.Ł. "Trop" Białystok 2015
Next Polowanie Hubertowskie w K.Ł. "Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej" Łomża