Egzamin ustny dla kursantów na PUDWP 2015


W dniu 2015-06-22 w siedzibie PZŁ w Łomży odbył się egzamin ustny – trzeci i ostatni z serii egzaminów dla przyszłych myśliwych. W opinii wielu kursantów był to najtrudniejszy z dotychczasowych egzaminów ponieważ w odróżnieniu od egzaminu pisemnego, gdzie wszyscy pisali równolegle i każdy był w zasadzie anonimowy dla komisji, tu musieł stanąć przed nią twarzą w twarz. Egzamin polegał na odpowiedzi na własnoręcznie wylosowany zestaw 3 pytań i był prowadzony równolegle przez 2 komisje: na pierwszym i na drugim piętrze. Na salę egzaminacyjną wchodzono w ten sposób, że zawsze 2 lub 3 osoby przygotowywały się, a jedna odpowiadała przed komisją. Pytania były różne: od omówienia gwarą łowiecką biologii wylosowanej zwierzyny, poprzez kynologię, zasady bezpieczeństwa, budowę broni aż do statutu zrzeszenia. Przed samym rozpoczęciem egzaminu i w jego trakcie trwało intensywne samokształcenie się z różnych notatek sporządzonych w trakcie trwania kursu. Jako pierwsze weszły koleżanki, które podobnie jak na egzaminie pisemnym okazały się świetnie przygotowane. Po nich wchodzili koledzy, ale tak raczej z łapanki niż dobrowolnie. Dopiero po zdaniu relacji przez przeegzaminowane osoby pozostałym uczestnikom, nastąpiło lekkie odprężenie i uformowała się kolejka chętnych do zaliczenia. W miarę upływu czasu z jednej strony coraz lepiej funkcjonował transfer wiedzy (wychodzący koledzy informowali nas o pytaniach na które odpowiadali i reakcjach komisji) a z drugiej strony w widoczny sposób rosły oczekiwania członków komisji i coraz częściej pojawiały się pytania dodatkowe. Obie komisje napędzane ciastem zorganizowanym przez koleżankę Ulę pracowały nieprzerwanie i około godziny 19:00 – 20:00 zostały ogłoszone wyniki sprawdzianu. Ponownie okazało się, że tegoroczny poziom jest wyższy niż zazwyczaj i całkiem sporo osób uzyskało maksymalną notę. Niestety, mimo ogólnie wysokiej średniej jeden z kolegów nie zaliczył egzaminu ustnego i będzie miał egzamin poprawkowy. Po ogłoszeniu wyników wszyscy udali się do OHZ Bażant w okolicach Łomży, gdzie każdy z kursantów złożył uroczyste ślubowanie klęcząc na dziczej skórze przed sztandarem PZŁ w Łomży. Po tej podniosłej i uroczystej ceremonii nastąpiła chwila odprężenia przy ognisku, gdzie czekały pieczone kiełbaski, tort i domowe nalewki lecznicze na różne dolegliwości ;)

Galeria zdjęć z egzaminu ustnego i ślubowania

Previous Egzamin strzelecki dla kursantów na PUDWP 2015
Next Okręgowy Zjazd Delegatów Łomża 2015