Egzamin pisemny dla kursantów na PUDWP 2015


W dniu 2015-06-17 w siedzibie PZŁ w Łomży odbył się pierwszy z serii egzaminów dla kandydatów na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Z początkowych 54 uczestników kursu zapisanych na początku marca do egzaminu pisemnego w czerwcu zakwalifikowało się 52. Egzamin polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań i przeniesieniu odpowiedzi do odpowiedniego arkusza ocen w czasie 2 godzin. Kursanci zostali podzieleni na 2 grupy o podobnej liczebności zdające w dwugodzinnych odstępach. O wysokiej jakości nauczania wykładowców i dobrym przygotowaniu kursantów świadczy fakt, że egzaminu nie zaliczyła tylko jedna osoba i w opinii egzaminatorów był to jednym z najlepszych roczników. Co najmniej 2 osoby uzyskały maksymalną ilość punktów 100/100 a kilka popełniło tylko po 1 błędzie.

Galeria zdjęć z egzaminu pisemnego

Previous Drugie szkolenie strzeleckie dla kursantów na PUDWP 2015
Next Egzamin strzelecki dla kursantów na PUDWP 2015