Obchody 90-lecia PZŁ w okręgu łomżyńskim


W dniu 2 czerwca 2013 r. miały miejsce obchody 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w łomżyńskiej katedrze sprawowana przez ordynariusza diecezji łomżyńskiej Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, który również wygłosił homilię. We Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe siedmiu kół łowieckich i poczet okręgowej rady łowieckiej. Przybyli też myśliwi w odświętnych strojach, ze wszystkich kół i wielu przedstawicieli kół zamiejscowych, które dzierżawią obwody w okręgu łomżyńskim, a także rodziny myśliwych i zaproszeni goście. Oprawą muzyczną uroczystość uświetnił zespół muzyki myśliwskiej pod dyrekcją Waldemara Borusiewicza.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Konopkach Młodych, gdzie miało miejsce uroczyste posiedzenie Łomżyńskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. W części oficjalnej Prezes ORŁ Andrzej Duda powitał przybyłych gości a wśród nich Ekscelencję Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, starostów, wójtów, leśników i myśliwych z kół łowieckich działających na ziemi łomżyńskiej.

Wręczone zostały odznaczenia łowieckie, które otrzymali: Jan Hołownia – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej; Mieczysław Bieniek, Zbigniew Gulko i Andrzej Koc medale srebrne, a Andrzej Górski, Jacek Krajewski, Marcin Krejszeff, Waldemar Łuniewski, Krzysztof Roszkowski i Andrzej Woleński medale brązowe.

Łowczy Okręgowy Jerzy Włostowski zapoznał zebranych z historią łowiectwa na ziemi łomżyńskiej, która datuje się od czasu zaborów a pierwsza organizacja powstała tu w roku 1891. Wspomniał o polowaniach i tradycjach myśliwskich Kurpiów, którzy przez całe wieki polowali legalnie, dzięki nadaniom im tego prawa przez królów polskich. Przypominając utworzenie w roku 1976 Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łomży, nawiązał do czasów współczesnych.

Prezes ORŁ Andrzej Duda zwrócił się do zebranych, przedstawiając współczesne łowiectwo jako pasję z elementami kultury, etyki, tradycji i koleżeństwa. To oprócz polowań żmudna praca na rzecz ochrony przyrody. Za wszystkie lata dobrej pracy, obecnym myśliwym oraz minionym pokoleniom łowieckiej braci z okręgu łomżyńskiego, złożył wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Zwrócił uwagę na fakt, że przekazywane z pokolenia na pokolenie myśliwskie zasady, pozwoliły naszemu związkowi przetrwać w dobrej formie. Z okazji 90-lecia chylił czoła pięknym dokonaniom naszych poprzedników, obiecując pielęgnować wszystkie tradycje. Wszystkim, którzy wiernie stoją na straży naszych myśliwskich wartości złożył swoje serdeczne podziękowania.

Z krótkim koncertem muzyki myśliwskiej wystąpił zespół pod dyrekcją Waldemara Borusiewicza, prezentując mniej znane utwory poświęcone myśliwych i polowaniom zebrane na przestrzeni dwóch wieków. Na zakończenie muzycy zaprezentowali ulubiony przez myśliwych sygnał pod tytułem posiłek, zapraszając w ten sposób do wspólnego obiadu.

Galeria zdjęć z obchodów 90-lecia PZŁ w okręgu łomżyńskim

Previous Konkurs sygnalistów w Pniewie 2013
Next Regionalny Konkurs Dzikarzy Łomża 2013